Punkaharjun tutkimuspuistoon on perustettu puulajikokeita noin 150 hehtaarin alueelle yli 50 puulajilla, joista pääosa on havupuita. Puulajipuistoa on uudistettu ja kehitetty voimakkaasti 1990-luvun alusta lähtien. Tavoitteena on ollut koota puistoon kaikki havupuulajit, joiden voidaan odottaa menestyvän Punkaharjun olosuhteissa, sekä kaikki kotimaiset lehtipuulajit.

Tällä hetkellä puulajipuistossa on kaikkiaan 134 eri lajia ja erikoismuotoa. Puistossa on esitetauluin kerrottu eri puusuvuista ja -lajeista sekä kotimaisten puulajien erikoismuodoista.
SijaintiFinlandiantie 18 58450 Punkaharju